ปิดทำการวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 เนื่องจากสอบคัดเลือก และ
ปิดทำการวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 เนื่องจากมหาวิทยาลัยปรับปรุงระบบไฟฟ้า ที่อาคาร 50 ปี