บัณฑิตวิทยาลัย ปิดทำการ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เนื่องจากจัดอบรมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 บัณฑิตวิทยาลัย ตลิ่งชัน ปิดทำการ เนื่องจากกำจัดปลวก