<< ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร >>

 

 


 

ผู้เข้าชมFree Website Counterคน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................

นางสาวรัตทิกร คงทอง
นางสาวรัตทิกร คงทอง
หัวหน้างานสารบรรณ
 
นางสาวนวลจันทร์ ขจรบุญ
นางสาวกรกมล วรวงษ
นางสาวนวลจันทร์ ขจรบุญ
นางสาวเกตน์นิภา วรวงษ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
   
นางสาวสุกัญญา ภู่แย้ม
นางสาวทัศนีย์ หลีกอาญา
นางสาวสุกัญญา ภู่แย้ม
นางสาวทัศนีย์ หลีกอาญา
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
   
นางสาวศศิธร นวะสิมัยนาม
นางสาวสุปราณี แซ่โล
นางสาวศศิธร นวะสิมัยนาม
นางสาวสุปราณี โล่ภักดีสวัสดิ์
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
   
นายองอาจ ปองสุข
นางสาวฝนพรม พุทธนา
นายองอาจ ปองสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
   
นางสาววิมลณัฐ ชุ่มคุมสิน
พนักงานเก็บเอกสาร
   
 
<<เต็มใจให้บริการ ทำงานให้มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพให้ก้าวไกล>>