<< ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร >>

 


ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

 
  แบบที่ 1 (แบบทางการ)  
     
  แบบที่ 2 (แบบกึ่งทางการภาษาไทย)  
     
  แบบที่ 3 (แบบกึ่งทางการภาษาอังกฤษ)  
 
  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
<<เต็มใจให้บริการ ทำงานให้มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพให้ก้าวไกล>>