<< ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร >>  

 

 


ผู้เข้าชมFree Website Counterคน

 

การนุรักษ์พลังงาน

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานในส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ในส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ในส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานในส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ในส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ในส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานในส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ประจำปี 2558-2559

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานในส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปี 2558-2559

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ในส่วนพื้นที่มหาวิทายาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ประจำปี 2558-2559

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ในส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปี 2558-2558

แผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน วังท่าพระ

แผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตลิ่งชัน

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 2147/2557 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เฉพาะราย

แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ในส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปี 2557-2558

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานในส่วนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปี 2557-2558

แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ในส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

คุณภาพการให้บริการในส่วนของโรงอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

คู่มือคำอธิบายพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

คู่มือการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

คู่มือการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน 

รูปแบบรายงานการจัดการพลังงานสำหรับอาคารควบคุม 

คำแนะนำการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานสำหรับอาคารควบคุม 

การอนุรักพลังงานของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................

<<เต็มใจให้บริการ ทำงานให้มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพให้ก้าวไกล>>