<< ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร >>  

 

 


 

ผู้เข้าชมFree Website Counterคน

 

   กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

       22  ถนนบรมราชชนนี  แขวงตลิ่งชัน  เขตตลิ่งชัน   กรุงเทพมหานคร 10170

    มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

      31  ถนนหน้าพระลาน  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................

 
   หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก  
  สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 0-2849-7500      
  ผู้อำนวยการกองกลาง 31651 (อัจฉรา)   0-2849-7534  
  โทรสาร     0-2849-7535  
  งานสารบรรณ รัตทิกร 31652 0-2849-7536,  
เกตุนิภา 31653 0-2849-7537
นวลจันทร์ ฝนพรม 31654  
ทัศนีย์ สุกัญญา 31655  
ศศิธร, สุปราณี 31656  
       
  งานประชาสัมพันธ์ สุพัตรา 31113 0-2849-7538  
อารยา 31105
พรพิบูลย์ 31106
ขจี 31110
ศรีวรรณ, ดลนภา 31111
ธนตุลย์ 31112
เสรีชัย 31667
  - โทรสาร     0-2849-7539  
  - ศูนย์โทรศัพท์กลางและต้อนรับ ฐิติรัตน์, ธีรพล, วรรณิษา 31104    
   
  - ห้องศิลปวัฒนธรรม ชั้น 2   31200 0-2849-7564  
 
  งานการประชุม นลินรัตน์ 31676

0-2849-7540

 
กันย์พินันท์ 31677 โทรสาร 0-2849-7535
อัญชลี, จำลอง 31678  
วัชรินทร์, เพรียว 31679  
เอมอร 31680  
     
  งานอาคารสถานที่ฯ สุวรรณา 31686 0-2849-7541  
  ธารทิพย์ 31687
  ลลิตา, ศิริพร 31688
  พนารัตน์ 31689
  ฤทธิไกร, ศรายุทธ 31691
  นนท์พัทธ์ 31691
- ป้อมยามหน้าศูนย์ฯ   31100
- ป้อมยามชั้น G   31101
- ห้องช่างประปา   31102
- ยามชั้น L   31103
  - ธุรการ   31689    
  - ช่างไฟฟ้า   31691    
  - ช่างประปา   31102    
 
  สำนักงานอธิการบดีวังท่าพระ 0-2623-6115-36      
  ผู้บริหาร 11466   0-2221-5869  
  งานอาคารสถานที่ฯ 11471, 11478      
  - โทรสาร     0-2225-7258  
  - ศูนย์โทรศัพท์กลาง 11470      
  - รับ - ส่งเอกสาร 11476      
  - อาคารหอประชุม 11401, 12511, 11414, 11413    
  - ห้องช่าง (ระบบประปา) 11125      
           
 
<<เต็มใจให้บริการ ทำงานให้มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพให้ก้าวไกล>>