<< ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร >>

 

 


ผู้เข้าชมFree Website Counterคน

 

 

003

  b1 Adobe Photoshop cs3
  b1 Adobe Illustrator cs3
  b1 Adobe Pagemaker 7.0
  b1คู่มือประกอบโครงการอบรม"ระเบียบงานสารบรรณและการจัดการความรู้(KM)
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร"
  b1โครงการอบรมการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร
  b1โครงการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อถ่ายทอดสู่บุคคล”
b1โครงการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เพื่อส่งเสริมความรู้และเพิ่มเครือข่ายการใช้งาน
b1โครงการอบรม “การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ”
b1การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) "ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการสื่อสารเบื้องต้น"
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   
<<เต็มใจให้บริการ ทำงานให้มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพให้ก้าวไกล>>