<< ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร >>
 

ปฏิทินงานพิธีและกิจกรรมในรอบปี ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่องาน
ช่วงวันเวลาที่จัดกิจกรรม
สถานที่จัดงาน

1. วันนริศ

 

ประมาณวันที่ 25 – 28 เม.ย. ของแต่ละปี ซึ่งต้องตรงกับวันพฤหัสบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

2. งานพระราชทานปริญญาบัตร

 

ประมาณเดือนกรกฎาคม ของแต่ละปี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

3. วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

1 สิงหาคม ของแต่ละปี (1 – 3 สิงหาคม) มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

4. งานวันเกษียณอายุราชการ

 

ประมาณปลายๆ เดือน ก.ย. ของแต่ละปี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

5. งานวันศิลป์ พีระศร

 

15 กันยายน ของแต่ละปี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

6. งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร

 

12 ตุลาคม ของแต่ละปี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

7. งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

 

ประมาณปลายๆ เดือน ต.ค. หรือ ต้นเดือน พ.ย. ของแต่ละปี ณ วัดต่างๆ ในประเทศไทย

8. งานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

 

ประมาณต้นเดือน ธ.ค. ของแต่ละปี (ก่อนวันที่ 5 ธ.ค.) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

9. งานสังสรรค์ปีใหม

 

ประมาณปลายเดือน ธ.ค. หรือต้นเดือน ม.ค. ของแต่ละปี แล้วแต่กรณี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
10..งานวันพระยาอนุมาณราชธน 14 ธันวาคม ของแต่ละปี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

11.. โครงการประเพณีทำบุญตักบาตร
และสงฆ์น้ำพระวันสงกรานต

10 – 12 เมษายน ของทุกปี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
12. โครงการการเข้าร่วมกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปลายเดือนเมษายน - ต้นเดือนพฤศภาคม ณ มหาวิทยาลัยต่างๆ

 

 
   

 

 


 

ผู้เข้าชมFree Website Counterคน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
<<เต็มใจให้บริการ ทำงานให้มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพให้ก้าวไกล>>