<< ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร >>  

 

 


 

ผู้เข้าชมFree Website Counterคน

 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นบุคลากรที่ดีและพลังของแผ่นดิน

        การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เป็นโครงการ เชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ได้เกิดความตระหนัก และยืนยันความตั้งใจในการประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท เป็นข้าราชการที่ดีรักประชาชน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิด ประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชน เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ เป็นราชสดุดี และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมมาโดยตลอด พร้อมทั้งกล่าวคำถวาย สัตย์ปฏิญาณ และร่วมกันร้องเพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา เพลงสดุดีมหาราชา เพลงสรรเสริญ พระบารมี และเพลงพ่อของ แผ่นดิน ถวายเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

โดยมีภาพกิจกรรมของปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี 2555 วันที่ 4 ธันวาคม 2555

ปี 2556 วันที่ 4 ธันวาคม 2556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................

<<เต็มใจให้บริการ ทำงานให้มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพให้ก้าวไกล>>