<< ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร >>  

 

 


 

ผู้เข้าชมFree Website Counterคน

 

                มหาวิทยาลัยศิลปากรได้กำหนดให้มีการจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการฯ  ในเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความยินดีมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยจะมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่ง ได้แก่ ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด รวมทั้งผู้ที่ลาออกจากราชการ

         ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2551  มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงานในวันที่   30  กันยายน  2551 ณ  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  6    รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และได้กำหนดชื่องานนี้ว่า “วันเกษียณอำลามุทิตาลัย” โดย มี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย   ผู้บริหารจากคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ     ตลอดจนเพื่อนพ้องน้องพี่มาร่วม แสดงความยินดีอย่างมากมาย   นอกจากจะเป็นความรู้สึกใจหาย  รู้สึกเสียดายที่ต้องจากกัน   มีความอาลัยรักและระลึกถึงในคุณงามความดีของผู้เกษียณที่สะสมมาตลอดอายุการทำงานแล้ว คนที่รู้จักคุ้นเคยกัน ในฐานะเป็นผู้ทำงานร่วมกัน เป็นเพื่อนมิตรสหาย เป็นผู้บังคับบัญชา เป็นครูบาอาจารย์ ซึ่ง เคยพบหน้า กันเกือบทุกวัน ก็จำต้องมีความห่างเหินกันออกไป   ต่างก็แสดงออกถึงความเสียดาย แต่ก็ เป็นความรู้สึก   ดีดีที่มีให้กัน และบุคลากรที่รู้จักคุ้นเคยได้ถือโอกาสนี้มอบดอกไม้และของที่ระลึกไว้ดูต่างหน้าให้กับผู้ เกษียณราชการเป็นการส่วนตัวอีกด้วยส่วนบรรยากาศในงานได้เพิ่มความสนุกสนาน จากการแสดง   ของหน่วยงานต่างๆ จำนวนหลายชุดที่จัดขึ้นให้กับผู้เกษียณราชการโดยเฉพาะ  เป็นภาพความ ประทับใจและคาดว่าภาพเหล่านั้นจะจารึกไว้ในใจแต่ละท่านอย่างมิรู้ลืม

        สุดท้ายนี้ขอถือโอกาส ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีของพระคเนศประจำมหาวิทยาลัย และสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง คุ้มครองให้ผู้เกษียณมีความสุขหลังวัยเกษียณ มีสุขพลานามัยดี มีอายุยืนยาว อยาก จะทำอะไร ก็ขอให้ประสบกับความสำเร็จทั้งปวงตามที่ต้องการ เทอญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................

<<เต็มใจให้บริการ ทำงานให้มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพให้ก้าวไกล>>