<< ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร >>  

 

 


 

ผู้เข้าชมFree Website Counterคน

 

 

โครงการประเพณทำบุญตักบาตรและสรงน้ำพระวันสงกรานต์

         ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี จะมีงานเทศการสงกรานต์โดยจะมีประเพณีสรงน้ำพระวันสงกรานต์ และรดน้ำผู้ใหญ่เป็นประเพณีที่สำคัญของไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์สงเสริมศิลปวัฒนธรรม และเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป  กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  ได้เล็งเห็นความสำคัญของประเพณีนี้ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยได้จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพระพิฆเนศ บริเวณชั้น L และพิธีรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากผู้บริหาร  ระยะเวลา 1 วัน ในช่วงวันที่ 10 – 12 เมษายน ของทุกปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................

<<เต็มใจให้บริการ ทำงานให้มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพให้ก้าวไกล>>