foto1
ยินดีต้อนรับ บัณฑิตวิทยาลัย
foto1
ICAD 2018
foto1
National & International Conference2018
foto1
ขอแสดงความยินดี
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

การขึ้นทะเบียนนักศึกษา

1. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
    (ขอให้นักศึกษาดูขั้นตอนการขึ้นทะเบียน วัน/เวลา และเอกสารที่ต้องเตรียมให้ละเอียดและครบถ้วน)

รายละเอียด

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ