foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
รับสมัคร
foto1
ภาษาอังกฤษเข้ม
foto1
Line ID
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

การขึ้นทะเบียนนักศึกษา

  -   ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
      ประจำภาคการศึกษา  ปีการศึกษา 2563
      (ขอให้นักศึกษาดูขั้นตอนการขึ้นทะเบียน วัน/เวลา และเอกสารที่ต้องเตรียมให้ครบถ้วน)


    รายละเอียด   

  • ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 (ภาคการศึกษาต้น รอบที่ 2)
    สามารถค้นหารหัสนักศึกษาเพื่อบันทึกข้อมูลประวัติผ่านระบบ Internet 
    ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ