foto1
National & International Conference
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
สวัสดีปีใหม่
foto1
ยินดีต้อนรับ
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

การขึ้นทะเบียนนักศึกษา

1. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
    ประจำภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2561
    (ขอให้นักศึกษาดูขั้นตอนการขึ้นทะเบียน วัน/เวลา และเอกสารที่ต้องเตรียมให้ครบถ้วน)


    รายละเอียด   

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ