foto1
ประชุมวิชาการ
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
No Gift Policy
foto1
iThesis

การอบรมการใช้ระบบไอทีสิส (iThesis)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วม โครงการอบรมการใช้ระบบไอทีสีส (iThesis) แบบออนไลน์

 • สามารถเข้าอบรมผ่านระบบ E-learning โดยผ่านเว็บ  https://portal.su.ac.th/  
 • ผู้ที่เข้าอบรมผ่านระบบ E-learning จะต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น
 • ติดต่อได้ที่
  -  คุณกรรยา   ดอกกลอย  โทร. 0-3421-8790 นครปฐม
  -  คุณมณฑิชา  จันทร์ทนต์  โทร. 0-2849-7502  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
 • ตาราง คลินิก iThesis 
  • เปิดให้บริการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
  • คลินิก iThesis สามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ตามวันและเวลาตามรูป : คลิก

- ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม iThesis : คลิกที่นี่

- รายละเอียดขั้นตอนการติดตั้งทั้งหมด  : คลิกที่นี่

- คู่มือการใช้งานระบบ iThesis สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ https://ithesis.su.ac.th/ (เมนู Tutorials)

- ฉบับภาษาอังกฤษ ( iThesis manual :: English Version ) :: Click

- ขั้นตอนการติดตั้ง Endnote  >>  www.resource.lib.su.ac.th 

--------------------------------------------

คลินิก iThesis

เปิดให้บริการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
** หมายเหตุ หากมานอกจากเวลาที่กำหนดอาจจะไม่ได้รับความสะดวก

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เปิดให้บริการ
ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี
เวลา 09.00-12.00 น.
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
เปิดให้บริการ
ทุกวันอังคาร และวันศุกร์
เวลา 09.00-12.00 น.
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปิดให้บริการ
ทุกวันพุธ  เวลา 09.00-12.00 น.

--------------------------------------------

ตารางการอบรม iThesis

ตารางการอบรม iThesis บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา  2562
โดยให้สมัครออนไลน์ได้ที่ -------- เท่านั้น

สำรองที่นั่งตามช่วงเวลาที่รับสมัคร หรือ ปิดรับสมัครเมื่อครบตามจำนวนคนที่กำหนด

**** ผู้ที่ลงชื่อเข้าอบรม การใช้ระบบ iThesis หลังจากวันที่จัดอบรมจะดำเนินการลบข้อมูลทั้งหมด 

 --------------------------------------------

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ