วารสาร Veridian E-Journal

foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
ยินดีตอนรับ
foto1
National & International Conference2018
foto1
ICAD 2018
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

   ฉบับภาษาไทย

   ฉบับ International

                                                  

 คู่มือใช้งาน วารสาร Veridian E-Journal     คลิกที่นี่

 

                                                                                                 

ระบบติดตามบทความของวารสาร คลิกที่นี่     ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors (T-JIF) ประจำปี 2559 โดยวารสารวิชาการ Veridian  E-Journal, Silpakorn University มีค่า Impact Factors ประจำปี 2559 = 0.309   วารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในฐานข้อมูล TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre

     ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ฐานข้อมูล TCI) ได้ประกาศค่า Thai Journal Impact Factors  ของวารสารวิชาการ Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn ปี 2559 โดยมีค่า Thai Journal Impact Factors = 0.382

     วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ได้รับการประเมินและผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ใน กลุ่มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559 – 31 ธันวาคม 2562

     วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการประเมินและผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ใน กลุ่มที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559 – 31 ธันวาคม 2562

    * หมายเหตุ ค่าสมัครวารสาร 2,500 บาทต่อบทความ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

    * ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  Veridian E-Journal  ไม่สามารถสมัครเข้าระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ได้  ขอให้ท่านโทรศัพท์ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 091-4249362 หรือ สามารถมาติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณชุติมณฑน์  อยู่เป็นสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ