ติดต่อเจ้าหน้าที่ในการแนะนำการใช้ระบบ iThesis

foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
ยินดีตอนรับ
foto1
National & International Conference2018
foto1
ICAD 2018
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

การติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ในการแนะนำการใช้ระบบ iThesis

           หากอาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องการขอคำแนะนำการใช้ระบบ iThesis สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ได้ที่

 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
  • คุณชลธิชา  บุญยเลขา        โทร. 034-218790   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • คุณกรรยา  ดอกกลอย         โทร. 034-218790   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • คุณหทัยชนก  แจ่มถิ่น         โทร. 034-218788   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • คุณนภาพร  บุญศรี             โทร. 034-218791   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
  • คุณพัชมณ ศรีสว่าง  โทร. 02-8497500 ต่อ 31204 หรือ 088-2292015 
                                           e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* อ่านข้อมูลการใช้ระบบ iThesis เพิ่มเติมได้ที่  http://www.graduate.su.ac.th/index.php/ithesis

* เข้าใช้ระบบ iThesis ได้ที่  https://ithesis.su.ac.th/

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ