foto1
พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศ
foto1
รับสมัคร
foto1
ติดต่อ
foto1
Line ID
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

พิธีมอบทุนจากกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (AFCP) ในพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 4 วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

      เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายกลิน ที เดวีส์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนจากกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (AFCP) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ให้กับ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วัตถุโบราณในสมัยศตวรรษที่ 19 ที่จัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 4 วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

      เอกอัครราชทูตสหรัฐฯกล่าวว่า “ทุนกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมในปีนี้ เน้นย้ำให้เห็นถึงมิตรภาพอันงดงามระหว่างสองประเทศ และยังเป็นโอกาสให้กระผม ในนามตัวแทนชาวอเมริกัน ได้แสดงความเคารพต่อประวัติศาสตร์และวัฒธรรมที่รุ่มรวยของประเทศไทย ปีพ.ศ.2561 เป็นวาระพิเศษแห่งความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเราเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปีที่ราชอาณาจักรไทยมีการติดต่อกันกับประธานาธิบดีสหรัฐฯเป็นครั้งแรก”

      Credit :: https://th.usembassy.gov/th/afcp-ceremony-king-rama-iv-museum-th/ 

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจการทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ