foto1
National & International Conference2018
foto1
ICAD 2018
foto1
โครงการบรรพชาสามเณร
foto1
ขอแสดงความยินดี
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมเรื่อง "การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย turnitin"

- ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ศุนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
- สำหรับคณาอาจารย์ : อบรมเวลา 09.00 - 12.00 น.
- สำหรับนักศึกษา      : อบรมเวลา 13.00 - 15.00 น.

>> ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ได้ที่นี่
>>  ตรวจสอบผู้เข้ารับการอบรม ได้ที่นี่

 

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ