foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย
foto1
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา
foto1
ขอแสดงความยินดี
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

สมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประส่งจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดงานแผนและพัฒนาระบบ สำนักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเงินเดือน  15,000 บาท (รายละเอียด)
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ