foto1
ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย
foto1
ยินดีต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัย
foto1
ยินดีต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัย
foto1
ขอแสดงความยินดี
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมการใช้ระบบไอทีสิส (iThesis)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วม โครงการอบรมการใช้ระบบไอทีสีส (iThesis) ติดต่อได้ที่
     -  คุณกรรยา   ดอกกลอย  โทร. 0-3421-8790 นครปฐม
     -  คุณมณฑิชา  จันทร์ทนต์  โทร. 0-2849-7502  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

                                                 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม iThesis  คลิกที่นี่

                                                 ขั้นตอนการติดตั้ง Endnote    คลิกที่นี

    ******เฉพาะนักศึกษา ปี 2555 กับ 2556   สมัครเข้ารับการอบรม    คลิกที่นี่

                 ตรวจสอบผู้เข้ารับการอบรม ithesis  นักศึกษาปี2555-2556    คลิกที่นี่

    ******เฉพาะนักศึกษา ปี 2557   สมัครเข้ารับการอบรม    คลิกที่นี่

                 ตรวจสอบผู้เข้ารับการอบรม ithesis  นักศึกษาปี2557  คลิกที่นี่

    ******เฉพาะนักศึกษา ปี 2558   สมัครเข้ารับการอบรม    คลิกที่นี่

                  ตรวจสอบผู้เข้ารับการอบรม ithesis  นักศึกษาปี 2558  คลิกที่นี่

    ******เฉพาะนักศึกษา ปี 2559   สมัครเข้ารับการอบรม    คลิกที่นี่

                     ตรวจสอบผู้เข้ารับการอบรม ithesis  นักศึกษาปี 2559  คลิกที่นี่

รายละเอียดตามข้างล่างนี้

 

         

ตารางการอบรม iThesis

 

การเตรียมตัวก่อนเข่ารับการอบรม

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ