foto1
13 ตุลาคม 2562
foto1
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมการใช้ระบบไอทีสิส (iThesis)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วม โครงการอบรมการใช้ระบบไอทีสีส (iThesis) 

  • ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ตลิ่งชั่น กรุงเทพ
  • ตาราง การอบรม iThesis  (คลิกที่นี่)
  • สมัครการอบรม iThesis  (คลิกที่นี่)

  • ตาราง คลินิก iThesis 
    • เปิดให้บริการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
    • รายละเอียด วัน/เวลา การให้บริการ (คลิกที่นี่)

ติดต่อได้ที่
-  คุณกรรยา   ดอกกลอย  โทร. 0-3421-8790 นครปฐม
-  คุณมณฑิชา  จันทร์ทนต์  โทร. 0-2849-7502  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ตารางการอบรม iThesis

ตารางการอบรม iThesis บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา  2562
โดยให้สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/ZQuj7LjhaB85vpgi9 เท่านั้น

สำรองที่นั่งตามช่วงเวลาที่รับสมัคร หรือ ปิดรับสมัครเมื่อครบตามจำนวนคนที่กำหนด

- ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม iThesis  คลิกที่นี่

- ขั้นตอนการติดตั้ง Endnote  >>  www.resource.lib.su.ac.th 

- รายละเอียดขั้นตอนการติดตั้งทั้งหมด      คลิกที่นี่

- คู่มือการใช้งานระบบ iThesis ฉบับภาษาอังกฤษ ( iThesis manual :: English Version ) :: Click

**** ผู้ที่ลงชื่อเข้าอบรม การใช้ระบบ iThesis หลังจากวันที่จัดอบรมจะดำเนินการลบข้อมูลทั้งหมด 

คลินิก iThesis

เปิดให้บริการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
** หมายเหตุ หากมานอกจากเวลาที่กำหนดอาจจะไม่ได้รับความสะดวก

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เปิดให้บริการ
ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี
เวลา 09.00-12.00 น.
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
เปิดให้บริการ
ทุกวันอังคาร และวันศุกร์
เวลา 09.00-12.00 น.
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปิดให้บริการ
ทุกวันพุธ  เวลา 09.00-12.00 น.


 การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ