foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
รับสมัคร
foto1
National & International Conference2018
foto1
ยินดีตอนรับ
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

กำหนดการเข้ารับการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษาระดับปริญญาเอก-ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 

 • กำหนดการต่างๆ / คู่มือการรับปริญญา
 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ( อยู่ในระหว่างการดำเนินการ )
 • ผังรายละเอียดแสดงที่นั่งภายในหอประชุม ( อยู่ในระหว่างการดำเนินการ )
 • การรับและคืนชุดครุยวิทยฐานะ Update!! 19/9/2561

รายละเอียดต่างๆ

 กำหนดการเข้ารับการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษาระดับปริญญาเอก-ปริญญาโท

    -  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ (รายละเอียดวัน/เวลาการฝึกซ้อม

โปรดดูรายละเอียดในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย (ที่ไฮไลท์สีเหลือง
หมายเหตุ  สามารถเซ็นชื่อรายงานตัวได้ก่อนเวลาที่ประกาศ 1 ชั่วโมง (ของทุกวัน)

    -  ระเบียบและขั้นตอนการเข้ารับพระราขทานปริญญาบัตร 

    -  คู่มือการรับปริญญา ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)

  รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560  ( 2 มกราคม 2561 )

    เรียน ดุษฏีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ด้วยในวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และวันที่ 2 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตวิทยาลัยขอให้ดุษฏีบัณฑิตและมหาบัณฑิตรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ตามวัน-เวลาตามกำหนดการ ** โปรดจำลำดับที่ เพื่อความสะดวกในการลงชื่อและเรียงลำดับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

    - รายชื่อ และลำดับที่ของผู้เข้ารับปริญญาบัตร ( อยู่ในระหว่างการดำเนินการ )

  ผังรายละเอียดแสดงที่นั่งภายในหอประชุม ( อยู่ในระหว่างการดำเนินการ )

  กำหนดการการรับ-คืนชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว จากประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    - การรับชุดครุยวิทยฐานะฯ 

 • ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 - 2 ธันวาคม 2561
 • ตั้งแต่เวลา 9.00 - 19.00 น.
 • ณ อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา (โรงยิมใหม่) กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • รายละเอียดในการรับชุดและการชำระเงินค่าประกันชุด (คลิก)

     - การคืนชุดครุยวิทยฐานะพร้อมรับเงินประกัน

 • หลังเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพุธที่ 2 มกราคม 2562 หลังเสร็จพิธี จนถึงเวลา 19.00 น.
  ณ บริเวณด้านหน้าหอพักทับแก้ว 1
  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • วันที่ 3 มกราคม 2562 - 10 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 11.00 - 19.00 น.
  คืนชุดพร้อมรับเงินประกัน ณ ร้านคัทลียา (ปิ่นเกล้า)
  โทร. 02-881-9099 มือถือ 099-181-9449

    -  แผนที่การเดินทาง (รูปใหญ)

 

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ