foto1
น้อมระลึกถึง
foto1
ขอเเสดงความยินดี
foto1
National & International Conference2018
foto1
ยินดีต้อนรับ
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

การรับและคืนชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว ประจำปีการศึกษา 2560

    กำหนดการการรับ-คืนชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว จากประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร (รายละเอียด)

    - การรับชุดครุยวิทยฐานะฯ 

 • ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 - 2 ธันวาคม 2561
 • ตั้งแต่เวลา 9.00 - 19.00 น.
 • ณ อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา (โรงยิมใหม่) กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • รายละเอียดในการรับชุดและการชำระเงินค่าประกันชุด (คลิก)

     - การคืนชุดครุยวิทยฐานะพร้อมรับเงินประกัน

 • หลังเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพุธที่ 2 มกราคม 2562 หลังเสร็จพิธี จนถึงเวลา 19.00 น. 
  ณ บริเวณด้านหน้าหอพักทับแก้ว 1
  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • วันที่ 3 มกราคม 2562 - 10 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 11.00 - 19.00 น.
  คืนชุดพร้อมรับเงินประกัน ณ ร้านคัทลียา (ปิ่นเกล้า)
  โทร. 02-881-9099 มือถือ 099-181-9449

      แผนที่

 

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ