foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
No Gift Policy
foto1
iThesis
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อ 

ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น
และผู้สอบผ่านข้อเขียน

ในระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2565 รอบ 2

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ )

ประกาศ ณ วันที่  27 พฤษภาคม 2565

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ในระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2565 รอบ 2

 ( คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ )

ประกาศ ณ วันที่  17 มิถุนายน 2565

 

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ