foto1
พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศ
foto1
รับสมัคร
foto1
ติดต่อ
foto1
Line ID
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อ 

ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น
และผู้สอบผ่านข้อเขียน

ในระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2563 รอบ 2

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ )
ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ในระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2563 รอบ 2

(คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ)
ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563

 

 เรื่อง กำหนดการพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (แบบออนไลน์)

สมัครเข้าร่วม : https://forms.gle/APTvsDFgA8kbFYVE6

รายละเอียดกำหนดการวิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รายละเอียด)

รายละเอียดกำหนดการปฐมนิเทศ แต่ละคณะวิชา

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจการทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ