foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
ประชุมวิชาการ
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
No Gift Policy
foto1
iThesis

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

          ประกาศรายชื่อ 

ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น
และผู้สอบผ่านข้อเขียน

ในระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2566

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ )

ประกาศ ณ วันที่  21 มีนาคม 2566

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร

           ประจำภาคการศึกษาต้น              ปีการศึกษา 2566

 

    (คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ)

  ประกาศ ณ วันที่  7 เมษายน 2566

 

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ